De infraroodbeelden van de Meditherm camera

Hoe zien de infraroodbeelden die wij maken er eigenlijk uit, en wat is de kwaliteit van de gebruikte camera?

Thermografie Amsterdam werkt uitsluitend met apparatuur van Meditherm.
Deze apparatuur bestaat uit het een thermisch beeldsysteem dat bestaat uit een camera en een laptop.

Deze camera is speciaal ontworpen voor medische toepassingen en is niet een industriële camera die ook voor thermografie op mensen wordt ingezet.
De beeldresolutie (het aantal megapixels), het temperatuurbereik (de min en max temperatuur) en het onderscheidend vermogen (het waarneembare temperatuurverschil) van de camera zijn daarom voor 100% gespecialiseerd op het werk dat ze moeten doen. Het doel is niet het produceren van mooie plaatjes maar van bruikbare beelden.

De kwaliteit van een thermografisch beeld

Tegenwoordig kan eigenlijk iedere camera wel hoge resolutie beelden maken. Maar als de wedstrijd om het aantal megapixels in telefoons ons iets geleerd heeft dan is het wel dat meer megapixels niet garant staat voor betere foto’s. De meeste mensen zullen zonder in te zoomen moeilijk het verschil zien tussen een foto van 2, 3 of 4 megapixels.

Van een gewone foto wordt gezegd dat deze mooi is als deze scherp en goed belicht is. Bij thermografie is een opname goed van kwaliteit als de correcte temperatuur in het gewenste aantal stappen wordt weergegeven.

In het geval van thermografie is de kwaliteit veel belangrijker dan de resolutie, en omdat goede thermografische beeldsensoren enorm duur zijn wordt er naar gestreefd om de meest correcte opname te maken die niet per se het grootste aantal pixels heeft. Voor thermografie zijn de standaarden op dit moment als volgt:

Resolutie van thermografische infraroodcamera’s

  • Laag: 160 x 120 pixels

  • Standaard: 320 x 240 pixels
  • Hoog: 640 x 512 pixels

De camerasoftware doet binnen deze beeldpunten een groot aantal metingen en legt dat vast in een special bestand. De kleuren die je ziet op een infraroodfoto komen allemaal uit de computer omdat infrarood het onzichtbare deel van het spectrum is waar warmte wordt “gezien” en niet licht en dus ook geen kleur. De software voegt meestal rood toe bij hoge temperaturen en blauw bij lage temperaturen. Dit is het klassieke infraroodbeeld dat de meeste mensen kennen. De hoeveelheid kleurverschil tussen iedere temperatuur is ook in te stellen.

Voorbeeld van een thermografische foto van een rijdende auto.

Duidelijk te zien is dat het motorblok en de remmen een stuk warmer zijn dan de koude blauwe omgeving.
De geparkeerde auto op de hoek staat er ook nog niet zo lang want de voorrem en de bodem waar de uitlaat zit zijn duidelijk nog warm.

Thermografische foto in zijaanzicht

De warme delen van het hoofd zoals het voorhoofd en de binnenkant van het oor zijn duidelijk zichtbaar.
Ook opvallend is hoe goed klieren onder de kaak en ader in de nek te zien zijn.

Beeldanalyse met behulp van software

De arts die de infraroodopnamen analyseert beschikt over speciale software waarmee de kleuren van de inraroodopname heel precies te verschuiven zijn om daar patronen in te ontdekken. De camera wordt ingesteld om opnamen te maken met een temperatuurbereik van 30°C tot ongeveer 38°C en de kleuren worden ingesteld in het zogenaamde “medische palet” met 16 kleurgradiënten.  Deze combinatie zorgt aan de ene kant voor dat de beelden er visueel nogal simpel uit zien maar voor artsen die de beelden analyseren is deze instelling juist een groot voordeel.

Beeldbewerking achteraf

Het is mogelijk de thermografische beelden er prachtig uit te laten zien met beeldbewerkingssoftware of door ze mengen met hoge-resolutie foto’s uit het zichtbaar licht of met plaatjes van de menselijke anatomie. In een volgende blogpost zal ik wat infraroodfoto’s maken met de infraroodcamera en deze digitaal bewerken en mixen om dit te laten zien.

2016-12-02T13:32:53+00:00 Informatie|

About the Author: